Zapraszamy…. 2 kwietnia – Powiat Nakielski na Niebiesko – Światowy Dziań Świadomości Autyzmu

2 KWIETNIA  – ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nakle nad Notecią

oraz Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społecznej TWÓJ PRZYJACIEL

 przyłączają się  do akcji

Polska na Niebiesko

 organizowanej w ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.  Ma ona na celu podnoszenie świadomości społecznej i propagowanie wiedzy na temat tego zaburzenia.

dzien autyzmu

     Autyzm dziecięcy jest poważnym, całościowym zaburzeniem rozwoju, obejmującym sfery – poznawczą, emocjonalną i społeczną. Częstość występowania w populacji – 30 na 10 000 urodzeń. Brak jest jednolitego obrazu klinicznego dziecka autystycznego. Występuje różnorodność objawów i zróżnicowane ich nasilenie. Każde dziecko autystyczne jest w zasadzie inne. Pierwsze objawy pojawiają się przed 3 rokiem życia. Najczęściej po okresie dość dobrego rozwoju obserwuje się jego zahamowanie lub regres. Autyzm współwystępuje często z upośledzeniem umysłowym (różnego stopnia), jednak rozwój przebiega zwykle w sposób bardzo nieharmonijny, dzieci mogą przejawiać wybiórcze zdolności i zainteresowania.

    Terapia przynosi najlepsze efekty, jeżeli jest podjęta jak najwcześniej i jest systematycznie prowadzona . Polega na :

  1. rozwijaniu zachowań deficytowych, opóźnień rozwojowych
  2. redukowaniu zachowań niepożądanych
  3. generalizowaniu i utrzymywaniu efektów terapii.

     Dziecko autystyczne może przejawiać w różnym stopniu nasilone zachowania niepożądane i zaburzenia życia emocjonalnego (kilka lub wiele), które powodują utrudnienia w uczeniu się, nawiązywaniu kontaktów, funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej. Są one również przyczyną częstych i poważnych problemów w życiu rodzinnym i szkolnym. Ich dziwaczność lub  nasilenie powodują krytyczne lub wręcz odrzucające i wrogie reakcje otoczenia, co utrudnia funkcjonowanie dziecka i jego rodziny w społeczeństwie.

NALEŻY PODKREŚLIĆ, ŻE ZACHOWANIA DZIECKA NIE SĄ WYNIKIEM JEGO ZŁEJ WOLI LUB BRAKU WYCHOWANIA I NIEZARADNOŚCI RODZICÓW. SĄ OBJAWEM POWAŻNEGO SCHORZENIA, JAKIM JEST AUTYZM.

    Zachowanie dzieci budzi często tak duże zdziwienie i niezrozumienie, ponieważ autystycy w przeważającej większości nie różnią się wyglądem od zdrowych rówieśników.

    W terapii można znacząco poprawić jakość życia dziecka i jego rodziny oraz doprowadzić do lepszego funkcjonowania w grupach społecznych i szkolnych, jest to jednak długotrwały i trudny proces, a efekty bywają chwiejne i niepewne.

    Właściwe reakcje społeczeństwa na trudne zachowania dzieci autystycznych, zrozumienie złożoności problemów i trudności, z jakimi na co dzień borykają się ich rodzice – mogą przyczynić się do poprawy jakości ich życia i zmniejszenia i tak ogromnych obciążeń i frustracji.

    Dzieci autystyczne pozostają cały czas zagadką dla badaczy i terapeutów. Stanowią szczególne wyzwanie dla rodziców i nauczycieli. Warto poznać złożoność tego zaburzenia, żeby lepiej zrozumieć zachowania dzieci, zaakceptować ich odmienność, wspierając w ten sposób rodziców w ich niezwykłym macierzyństwie.

 

 Główne kierunki  działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nakle nad Notecią na rzecz dzieci z autyzmem i ich rodziców:

  • Rozpowszechnianie wiedzy na temat autyzmu i metod pracy z dziećmi autystycznymi (m. in. opracowywanie ulotek i ich upowszechnianie na stronie internetowej, artykuły w prasie lokalnej i audycje w Radio Nakło)
  • Wczesna diagnoza autyzmu
  • Terapia indywidualna i grupowa dla dzieci
  • Prowadzenie Grupy Wsparcia dla rodziców
  • Imprezy okolicznościowe dla całych rodzin, turnusy rehabilitacyjno – integracyjne
  • Współpraca z wolontariuszami
  • Organizacja konferencji oraz szkoleń dla nauczycieli, rodziców, wolontariuszy, pracowników służby zdrowia i pomocy społecznej.

                                                                                            

Ewa Burzyńska, Dyrektor 

Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Nakle nad Notecią.