Zespół do spraw problemów edukacyjnych oraz terapii pedagogicznej i logopedycznej

Członkowie zespołu

Zespół nakielski: mgr Lucyna Bąk (pedagog-terapeuta) – Lider Zespołu, mgr Danuta Andrzejewska (pedagog-terapeuta), Blanka Burkwicz (pedagog), mgr Klaudyna Iwulska (psycholog), mgr Katarzyna Dombrowska (neurologopeda),

Zespół szubiński mgr Małgorzata Borkowiak (tyflopedagog) – Lider Zespołu, mgr Anna Nowicka (psycholog), mgr Magdalena Szczepańska (neurologopeda),

Sieć współpracy i samokształcenia dla pedagogów i psychologów:

– mgr Danuta Andrzejewska – Koordynator grupy nakielskiej

– mgr Małgorzata Borkowiak – Koordynator grupy szubińskiej.

Sieć współpracy i samokształcenia dla logopedów – mgr Katarzyna Dombrowska – Koordynator Sieci.

Problemy edukacyjne

Najczęściej spotykanymi przyczynami trudności w uczeniu się czyli niemożności sprostania wymaganiom szkolnym są:

  • obniżona zdolność intelektualna,
  • fragmentarycznie deficyty rozwojowe w zakresie systemu percepcyjno – motorycznego,
  • wady narządów zmysłu: wzroku i słuchu,
  • inne problemy zdrowotne,
  • zaniedbania dydaktyczne środowiska,
  • brak motywacji do nauki.

Prowadzona w Poradni pomoc w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych skierowana jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Poza diagnozą przyczyn trudności dydaktycznych na terenie placówki, prowadzona jest również terapia pedagogiczna mająca na celu korygowanie deficytów w zakresie systemu percepcyjno-motorycznego i doskonalenie podstawowych technik szkolnych.

Diagnoza i terapia prowadzona jest w formie indywidualnej i grupowej.

Zespół oferuje również wsparcie, indywidualne konsultacje, zajęcia warsztatowe dla nauczycieli, rodziców oraz dla dzieci i młodzieży.