Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli-wychowawców

Sieć współpracy i samokształcenia wychowawców

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli-wychowawców klas działa w naszej placówce od 2017 roku.

Celem powstania „sieci” jest:

budowanie autorytetu nauczyciela w oczach uczniów i rodziców, budowanie zespołu klasowego i kierowanie nim, rozwiązywanie konfliktów rówieśniczych i rozwiązywanie różnych przypadków wychowawczych, motywowanie uczniów do nauki i pożądanych zachowań, efektywna współpracy z rodzicami; wymiana doświadczeń.

Udział w sieci jest bezpłatny.

Zapraszam serdecznie na proponowane przez nas działania/spotkanie sieci.

W tym dziele będą mogli Państwo znaleźć aktualne informacje o szkoleniach i spotkaniach na nowy rok szkolny 2020/21

Zapraszam serdecznie: koordynator sieci: Arkadiusz Szczepańki