Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nakle nad Notecią

Strona poświęcona Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nakle nad Notecią

Aktualności

FUNKCJONOWANIE POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ ORAZ JEJ FILII W SZUBINIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Od maja 2020r. (po czasowej przerwie od połowy marca do kwietnia) w Poradni prowadzone są diagnozy i terapie w indywidualnym kontakcie z klientem, poza szczególnie uzasadnionymi sytuacjami, kiedy kontakt terapeutyczny zachowany jest z użyciem komunikatorów pośrednich (np. z uwagi na konieczność szczególnej ochrony zdrowia dziecka). W celu ochrony zdrowia klientów i pracowników działamy w warunkach […]

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA EDUKACJI DOMOWEJ (SPEŁNIANIA PRZEZ UCZNIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO POZA SZKOŁĄ).

Informujemy, że zgodnie z § 1 ust. 15 pkt 5 ppkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 1394), w roku szkolnym 2020/2021 nie stosuje […]

UWAGA! POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA           W NAKLE NAD NOTECIĄ ORAZ JEJ FILIA W SZUBINIE W DNIU 12.06.2020r. BĘDĄ NIECZYNNE. DZIEŃ TEN ZOSTAŁ ODPRACOWANY 15.02.2020r.