Akty prawne

Rozporządzenia ws. szczegółowych zasad działania publicznych poradni psych.-pedag.

Rozporządzenia ws. organizacji nauczania indywidualnego

Rozporządzenia ws. ramowych planów nauczania

Rozporządzenia ws. warunków organizowania kształcenia specjalnego

Rozporządzenia ws. zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Pozostałe rozporządzenia