Ojców to naszych obyczaj prastary…

„Z opłatkiem” Oj­ców to na­szych oby­czaj pra­sta­ry, Pol­skie­go kra­ju ma­lu­je do­sta­tek, Sym­bol bra­ter­stwa, mi­ło­ści i wia­ry; Świę­ty opła­tek. Daw­niej po dwo­rach cha­dza­li kwe­sta­rze – Przy nich ka­te­chizm po­wta­rza­ły dziat­ki, I z Bo­żym sło­wem przy­no­si­li w da­rze Bia­łe opłat­ki. Lecz świat dzi­siej­szy, któ­ry w nic nie wie­rzy, Co nie jest zło­tem, bo­gac­twem, do­stat­kiem, Co – Boże […]

Ogłoszenie

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W NAKLE NAD NOTECIĄ ORAZ JEJ FILIA W SZUBINIE  W DNIU 24.12.2021 BĘDĄ NIECZYNNE.

Zapisy wykładów… realizacja projektu – „Rola mediów widzianych z perspektywy wsparcia społecznego dla osób w kryzysie.

Zapraszamy do wysłuchania wykładów prelegentów, którzy wystąpili 7 października br. w Nakielskim Ośrodku Kultury w ramach projektu realizowanego przez Fundację Salus Homini, a dofinansowanego na drodze otwartego konkursu ofert Powiatu Nakielskiego, realizowanego we współpracy z Powiatową Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Nakle nad Notecią. Poruszana tematyka projektu dotyczyła roli mediów widzianych z perspektywy wsparcia społecznego dla osób […]

Konkurs, pt. Moja świąteczna torebka na prezent

Powoli zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Jak co roku, czekamy na  nie z niecierpliwością. Myślimy o najbliższych członkach rodziny. Wszyscy też lubimy otrzymywać prezenty. Ale lubimy również je wręczać, właśnie najbliższym. I to pięknie opakowane. A jeszcze milej jest, gdy opakowanie jest oryginalne, a najlepiej wykonane samodzielnie i ozdobione według własnego pomysłu. Dlatego też zapraszamy […]

Ogólnopolski Tydzień Kariery: Wyprawa na 3 K: Kariera, Kompetencja, Kreatywność

Wystartował 13 Ogólnopolski Tydzień Kariery  pod hasłem: „Wyprawa na 3 K: Kariera, Kompetencje, Kreatywność.”  Jest to inicjatywa mająca na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery. Organizatorem Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery jest Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Z uwagi na niekorzystną sytuację epidemiczną […]

Refleksji kilka… w Dniu Edukacji Narodowej… Jak można zapobiegać wypaleniu zawodowemu pracowników oświaty?

Dzień Edukacji Narodowej skłania do szczególnej refleksji nad pracą nauczycieli, wychowawców. To dzień, kiedy możemy wyrazić wdzięczność za ich pracę, poświęcenie, troskę i zaangażowanie w edukację i wychowanie dzieci, ale to też doskonały moment, by zastanowić się, czy może nasi nauczyciele, tak dzielnie pomagający naszym pociechom na co dzień, niekiedy sami potrzebują wsparcia? Jednym z […]

Za nami kolejne spotkanie z cyklu: „Uczymy się pomagać dzieciom i młodzieży w kryzysie”.

W tym roku projekt Fundacji Salus Homini, dofinansowany na drodze otwartego konkursu ofert Powiatu Nakielskiego, realizowany we współpracy z Powiatową Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Nakle nad Notecią dotyczył roli mediów widzianych z perspektywy wparcia społecznego dla osób w kryzysie. W części edukacyjnej mogliśmy wysłuchać zaproszonych specjalistów: Pani dr Magdaleny Miotk- Mrozowskiej z UKW w Bydgoszczy, […]