JAK POMÓC DZIECIOM I MŁODZIEŻY W CZASIE PEŁNYM NAPIĘĆ I NIEPOKOJĄCYCH INFORMACJI

Żyjemy aktualnie w bardzo trudnym czasie dla wszystkich. Zarówno dorośli, jak i dzieci, musieliśmy w ostatnich latach zmierzyć się z wyzwaniami, jakie niosła ze sobą pandemia i izolacja. Obecnie spotyka nas następne traumatyczne przeżycie i zalew informacji na temat trwającej wojny na Ukrainie. Co robić, żeby dzieci poradziły sobie z lękiem i stresem, jak je […]

Dzień Bezpiecznego Internetu… kilka refleksji…

Dzień Bezpiecznego Internetu jest okazją do pogłębionej refleksji nad naszym użytkowaniem wszystkich urządzeń z dostępem do internetu (smartfon, laptop, itp.). Dzisiejsza rzeczywistość staje się coraz bardziej powiązana z obrazem i dynamicznym bodźcowaniem. Wielu z nas nie wyobraża sobie codzienności bez dostępu do internetu, a użytkowanie smartfona z wieloma aplikacjami staje się koniecznością (mobilne usługi bankowe, […]

Ojców to naszych obyczaj prastary…

„Z opłatkiem” Oj­ców to na­szych oby­czaj pra­sta­ry, Pol­skie­go kra­ju ma­lu­je do­sta­tek, Sym­bol bra­ter­stwa, mi­ło­ści i wia­ry; Świę­ty opła­tek. Daw­niej po dwo­rach cha­dza­li kwe­sta­rze – Przy nich ka­te­chizm po­wta­rza­ły dziat­ki, I z Bo­żym sło­wem przy­no­si­li w da­rze Bia­łe opłat­ki. Lecz świat dzi­siej­szy, któ­ry w nic nie wie­rzy, Co nie jest zło­tem, bo­gac­twem, do­stat­kiem, Co – Boże […]

Ogłoszenie

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W NAKLE NAD NOTECIĄ ORAZ JEJ FILIA W SZUBINIE  W DNIU 24.12.2021 BĘDĄ NIECZYNNE.

Zapisy wykładów… realizacja projektu – „Rola mediów widzianych z perspektywy wsparcia społecznego dla osób w kryzysie.

Zapraszamy do wysłuchania wykładów prelegentów, którzy wystąpili 7 października br. w Nakielskim Ośrodku Kultury w ramach projektu realizowanego przez Fundację Salus Homini, a dofinansowanego na drodze otwartego konkursu ofert Powiatu Nakielskiego, realizowanego we współpracy z Powiatową Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Nakle nad Notecią. Poruszana tematyka projektu dotyczyła roli mediów widzianych z perspektywy wsparcia społecznego dla osób […]

Konkurs, pt. Moja świąteczna torebka na prezent

Powoli zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Jak co roku, czekamy na  nie z niecierpliwością. Myślimy o najbliższych członkach rodziny. Wszyscy też lubimy otrzymywać prezenty. Ale lubimy również je wręczać, właśnie najbliższym. I to pięknie opakowane. A jeszcze milej jest, gdy opakowanie jest oryginalne, a najlepiej wykonane samodzielnie i ozdobione według własnego pomysłu. Dlatego też zapraszamy […]