Zespół do spraw pomocy dzieciom z autyzmem i schorzeniami pokrewnymi

Członkowie zespołu

Lider: mgr Ewa Burzyńska (psycholog),
Zespół: Aneta Buras-Walentowska (psycholog), Ewa Przybilińska (pedagog-terapeuta), Justyna Samolik (pedagog-terapeuta), mgr Danuta Andrzejewska (pedagog-terapeuta),  mgr Jadwiga Erdmann, (logopeda), mgr Katarzyna Dombrowska (neurologopeda).

Zadania zespołu

Do podstawowych zadań zespołu należą:

  • diagnozowanie problemów rozwojowych związanych ze spektrum autyzmu i zaburzeń pokrewnych,
  • prowadzenie terapii indywidualnych i grupowych dla dzieci  i młodzieży,
  • pomoc i wsparcie dla rodzin dzieci z autyzmem w radzeniu sobie z rehabilitacją dziecka,
  • organizowanie działań wspierających edukację i rehabilitację dzieci i młodzieży,
  • organizacja wyspecjalizowanego wolontariatu do wspierania rozwoju dzieci z autyzmem,
  • poszerzanie wiedzy o autyzmie w środowisku poprzez aktywny udział różnych instytucji w niwelowaniu barier społecznych.