Już za nami… Konferencja pt. „Bezpieczeństwo w szkole – wsparcie uczniów z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu)”

Dnia 29 marca 2019 roku w Nakielskim Ośrodku Kultury  80 pedagogów i psychologów szkolnych, a także pracowników instytucji wspomagających rodziny z terenu powiatu nakielskiego uczestniczyło w Konferencji pt. „Bezpieczeństwo w szkole – wsparcie uczniów z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” zorganizowanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społecznej TWÓJ PRZYJACIEL  we współpracy     z Powiatową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Nakle oraz Nakielskim Ośrodkiem Kultury. Konferencja objęta została honorowym patronatem Starosty Nakielskiego.

Prelegentami byli: dr Izabela Fornalik, pedagog specjalny oraz edukator seksualny, Beata Blok oraz Zofia Brzeska, certyfikowane superwizorki terapii behawioralnej Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla  Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku Poradni RUBIKON z Gdańska, sierż. szt. Zofia Wrzeszcz,    Zespół ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią oraz Ewa Przybilińska, pedagog terapeuta PPPP w Nakle.

Na konferencji swoją ofertę w zakresie specjalistycznych publikacji i pomocy do pracy z dziećmi ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi zaprezentowało wydawnictwo PWN .

Konferencja była jednym z  działań w ramach projektu realizowanego w tym roku przez Stowarzyszenie TWÓJ PRZYJACIEL oraz Poradnię na rzecz dzieci i uczniów z niepełnosprawnościami. W marcu zorganizowaliśmy ponadto: szkolenia dla dyrektorów szkół i nauczycieli, a także pracowników socjalnych oraz dla rodziców nt. „Odpowiedzialność prawna pracowników szkoły za trudne zachowania ucznia” oraz także dla obu grup nt.      „Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z autyzmem”. W szkoleniach wzięło udział: 63 pracowników oświaty i innych instytucji pomocowych oraz 50 rodziców.

Projekt – w zakresie organizacji Konferencji oraz szkoleń dla rodziców, dofinansowany został na drodze otwartego konkursu ofert przez Powiat Nakielski.

Pokonferencyjne ankiety i rozmowy pozwalają stwierdzić, że zarówno Konferencja, jak i szkolenia, w sposób znaczący spełniły swoje zadanie, poszerzając wiedzę uczestników   na temat właściwych działań edukacyjno – terapeutycznych oraz pracy wychowawczo – opiekuńczej na rzecz dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zwłaszcza w zakresie dbania o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniów w szkole. Myślę, że  wszyscy uczestnicy zarówno konferencji, jak i szkoleń wzmocnili swoje przekonanie o tym, jak ważna jest współpraca nauczycieli i rodziców, z włączeniem również pracowników innych instytucji wspomagających rodziny.

Ewa Burzyńska

1T9A19631T9A1957 (1)1T9A1961