Informacja o rozpoczęciu działań diagnostycznych i terapeutycznych w czasie stanu zagrożenia epidemicznego

Poradnia od dnia 4 maja 2020r. podejmuje działania przygotowujące placówkę do rozpoczęcia części działalności, zwłaszcza diagnostycznej, w bezpośrednim kontakcie z klientem (z zachowaniem właściwych zasad bezpieczeństwa). Badania/terapie w bezpośrednim kontakcie zostaną wznowione po wprowadzeniu odpowiednich zabezpieczeń. Do tego czasu Poradnia pracuje z wykorzystaniem metod zdalnych i poprzez analizę dokumentacji.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom Poradni oraz klientom, dla ograniczenia możliwości zakażenia wywołanego wirusem SARS – Co V-2 (COVID – 19), w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od dnia 4 maja do odwołania wprowadza się następujące zasady: