Pomoc logopedyczna w Poradni w czasie pandemii… – informacja

Pomoc logopedyczna w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nakle nad Notecią i Filii w Szubinie w czasie pandemii koronawirusa Covid – 19.

Informujemy, że zakres udzielanej pomocy logopedycznej nie zmienił się. Prowadzona jest diagnostyka logopedyczna oraz terapia zaburzeń rozwoju mowy i języka.

Jednak z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne proponujemy  dzieciom zajęcia logopedyczne online.

Zachęcamy dzieci i rodziców do:

 1. Pracy z logopedą podczas połączenia głosowego i wideo w ustalonym dniu i godzinie.
 2. Wykonywania w domu w ustalonym terminie (np. tygodniu) ćwiczeń zlecanych przez logopedę i nagrywania krótkich filmów z tej pracy. Analiza materiału wideo jest analizowana przez logopedę i stanowi podstawę do dalszej pracy.

Aby dziecko mogło korzystać ze zdalnej pomocy logopedycznej konieczne jest:

 1. Posiadanie:
 • połączenia internetowego
 • urządzenia: komputer, telefon, tablet (do wyboru)
 • komunikatora: Skype, Messenger, WhatsApp (do wyboru)
 1. Zaangażowanie rodzica w proces terapeutyczny:
 • przygotowywanie sprzętu (np. zadbanie o naładowanie baterii telefonu)
 • przygotowywanie pomocy dydaktycznych własnych lub opracowywanych i przesyłanych przez logopedę (np. drukowanie, przepisanie itp.)
 • obecność podczas zajęć online i udzielanie  dziecku pomocy w wykonywaniu poleceń logopedy
 • nagrywanie filmów ilustrujących pracę dziecka w domu i przesyłanie ich do logopedy (filmy stanowią niedostępną dla osób trzecich dokumentację Poradni i są objęte RODO)
 • przekazywanie logopedzie uwag o przebiegu ćwiczeń w domu
 • przestrzeganie wymagania zakazującego nagrywania zajęć logopedycznych i rozpowszechniania tych nagrań oraz otrzymywanych pomocy dydaktycznych objętych prawem autorskim

Szczegółowe sprawy związane z terapią zdalną ustalane są telefonicznie z indywidualnie z rodzicami dziecka.

Informujemy także, że badania  oraz terapia logopedyczna prowadzone są również stacjonarnie w wybranych dniach tygodnia w Poradni w Nakle i Szubinie.

Logopedzi pracują bezpośrednio z dzieckiem z zachowaniem reżimu sanitarnego:

 • logopeda pracuje w przyłbicy i w rękawiczkach jednorazowych
 • dziecko pracuje w przyłbicy
 • między dzieckiem, a logopedą jest przegroda z pleksji
 • podczas zajęć nie korzysta się z komputera, gdyż to stanowisko nie jest przedzielone osłoną z pleksji
 • użyty niezbędny materiał dydaktyczny (np. ilustracje) po zakończeniu zajęcia  przekazywany jest do kwarantanny
 • dziecko może bawić się tylko zabawkami wyznaczonymi przez logopedę
 • po zakończeniu zajęć rodzic otrzymuje materiał dydaktyczny do ćwiczeń utrwalających drogą elektroniczną

Ponadto podczas pobytu w Poradni rodzic i dziecko bezwzględnie musi przestrzegać wymagań sanitarnych  dotyczących wszystkich klientów Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nakle nad Notecią i Filii w Szubinie. 

Katarzyna Dombrowska – neurologopeda (Nakło) tel.(052)386 51 50 (51),

Jadwiga Erdmann – logopeda (Szubin) tel.(052) 384 89 71 (70), 510 091 095