Ogłoszenie… Poradnia realizuje program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

OGŁOSZENIE – Poradnia realizuje program kompleksowego wsparcia

dla rodzin „Za życiem”

na obszarze powiatu nakielskiego

Informujemy, że Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  w Nakle nad Notecią realizuje zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno –opiekuńczego – program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na obszarze powiatu nakielskiego

(zgodnie z Porozumieniem nr MEN/2017/DWKI/1712 z dnia 27.11.2017), określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno -rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz.U. poz. 1712).

Głównym celem ośrodków koordynacyjno – rehabilitacyjno-opiekuńczych jest udzielanie kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi oraz zagrożonymi niepełnosprawnością oraz wspomaganie rozwoju dzieci       od urodzenia do momentu podjęcia nauki w szkole.

W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz zgłoszenia dziecka do Programu prosimy o kontakt osobisty w sekretariacie Poradni w Nakle (ul. Dąbrowskiego 46, I piętro) lub telefoniczny 52-386-51-51, 510 091 705 w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku 7.30-16.30.