Zaproszenie… Szkolenie dla rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnością intelektualną… Odpowiedzialność prawna pracowników szkoły za trudne zachowania ucznia

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nakle nad Notecią

 oraz Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społecznej TWÓJ PRZYJACIEL

zapraszają na bezpłatne szkolenie

dla rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnością intelektualną

„ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA PRACOWNIKÓW SZKOŁY ZA TRUDNE ZACHOWANIA UCZNIA”

Termin: 18.03.2019 r. godziny – 13.30- 17.30

Miejsce: Przystań Powiat Nakielski w Nakle nad Notecią, ul. Notecka 4

Prowadzący szkolenie: Pani Izabela Zielińska  prawnik Fundacji dla dzieci i dorosłych                   z autyzmem SYNAPSIS z Warszawy

Termin zgłaszania na szkolenie upływa z dniem 14.03.2019 r.                           

Sposób rejestracji na szkolenie: mailem na adres kontakt@ppppnaklo.pl lub telefonicznie 52 386 51 51 lub osobiście w sekretariacie Poradni w Nakle. Konieczne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko rodzica, telefon do kontaktu.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!!!

LICZY SIĘ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!!!

Zakres szkolenia: organizowanie kształcenia specjalnego przez placówki edukacyjne, w tym prawa dzieci i uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz obecnie funkcjonujące w oświacie rozwiązaniom w zakresie organizowania kształcenia uczniów ze SPE. Omówione zostaną również wybrane przepisy dotyczące roli rodziców w zakresie edukacji dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ostatnia  godzina  spotkania przeznaczona jest na porady i konsultacje indywidualne.             

Szkolenie zostało zamówione z uwagi na zgłaszane zapotrzebowanie zarówno ze strony szkół, jak i rodziców, ma na celu wypracowanie warunków do zapewnienia jak największego poczucia bezpieczeństwa i właściwej opieki w szkole wszystkim uczniom ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Pragniemy wypracować procedury prowadzące do współpracy rodziców i pracowników szkół z zadbaniem o potrzeby każdej ze stron.

Szkolenie zorganizowane jest w ramach realizacji zadania publicznego Zdrowie i Wolontariat 2019 i jest sfinansowane ze środków Powiatu Nakielskiego na drodze otwartego konkursu ofert.

Serdecznie zachęcam do skorzystania z powyższej oferty,

Ewa Burzyńska, Dyrektor PPPP w Nakle nad Notecią