Powiatowy Przegląd Wierszy Logopedycznych, „Wiersze na pamięć znamy coraz piękniejszą mowę mam”

W dniu 11 kwietnia 2024 roku w Nakielskim Ośrodku Kultury w Nakle nad Notecią odbył się Powiatowy Przegląd Wierszy Logopedycznych „Wiersze na pamięć znam coraz piękniejszą mowę mam”. Celem tego wydarzenia były działania wspierające prawidłową mowę dzieci. Przegląd Wierszy Logopedycznych przeznaczony był dla dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym uczestniczących w zajęciach logopedycznych. Do Przeglądu zgłoszono 26 dzieci z terenu powiatu nakielskiego. Wszyscy uczestnicy mieli możliwość zaprezentowania wiersza wybranego i ćwiczonego wspólnie z logopedą. Mogły pochwalić się coraz piękniejszą wymową oraz własnymi zdolnościami artystycznymi. Powiatowy Przegląd swoją obecnością zaszczycili: Pan Dyrektor Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią – Michał Dubkowski, Pan Dyrektor Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią – Maciej Maciejewski, Pani Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nakle nad Notecią z Filią w Szubinie – Joanna Rygielska oraz Pani Kierownik Filii Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szubinie – Lidia Lemańska. Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy oraz nagrody. Wyróżniono dzieci, które w ciekawy sposób swoim wyrazem artystycznym zachwyciły zebranych. W przerwie mogły również skorzystać ze słodkiego poczęstunku.

Dziękujemy Wszystkim Uczestnikom za piękne prezentacje wierszy oraz cudowny przekaz sceniczny, logopedom za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu dzieci. Dziękujemy również Starostwu Powiatowemu w Nakle nad Notecią oraz firmie MKCOLOR w Nakle nad Notecią za finansowe i rzeczowe wsparcie w realizacji tego przedsięwzięcia. Niewątpliwie pomoc finansowa z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na lata 2023/2025 z Gminy Szubin pozwoliła na realizację przedsięwzięcia.  Szczególne podziękowania składamy Panu Dyrektorowi Michałowi Dubkowskiemu oraz pracownikom Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią za nieocenioną pomoc w organizacji i przeprowadzeniu Przeglądu. Dziękujemy także nauczycielkom Przedszkola nr 2 w Nakle nad Notecią za pomoc w przygotowaniu dekoracji upiększających wczorajsze wydarzenie.

Magdalena Szczepańska i Katarzyna Dombrowska

logopedzi Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

2 3 4 4a 5 7 8 9 — kopia 9 10 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 30 31 32 33 39