Ogólnopolski Tydzień Kariery: Wyprawa na 3 K: Kariera, Kompetencja, Kreatywność

Wystartował 13 Ogólnopolski Tydzień Kariery  pod hasłem: „Wyprawa na 3 K: Kariera, Kompetencje, Kreatywność.”  Jest to inicjatywa mająca na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery. Organizatorem Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery jest Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Z uwagi na niekorzystną sytuację epidemiczną Poradnia przy współpracy z WUP w Toruniu Oddziałem Zamiejscowym w Bydgoszczy przygotowała pakiet materiałów, które zostały zamieszczone na naszej stronie oraz rozesłane do doradców zawodowych w szkołach: trochę historii o poradnictwie zawodowym oraz 3 filmy dla różnych odbiorców (2 filmy dla LO: Zaplanuj karierę dla klas 1-2 i osobno 3 oraz Rynek pracy dla ostatnich klas techników).

https://www.dropbox.com/s/rjl1gyiztf1o88q/202110_Rynek%20pracy%2C%20trendy.mp4?dl=0https://www.dropbox.com/s/3463odzxmm9uy5c/Zaplanuj%20karier%C4%99%20zawodow%C4%85%20klasy%201-2.mp4?dl=0https://www.dropbox.com/s/0mrb5x3wncx025k/Zaplanuj%20karier%C4%99%20klasy%203.mp4?dl=0https://www.dropbox.com/s/1c467kx311bl83n/informacja%20wst%C4%99pna.doc?dl=0https://www.dropbox.com/s/4vurzmodv0rccuc/poradnictwo%20zawodowe.doc?

młodzież