Zaproszenie… Szkolenie dla dyrektorów szkół, pedagogów i psychologów szkolnych oraz nauczycieli… Odpowiedzialność prawna pracowników szkoły za trudne zachowania ucznia

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nakle nad Notecią oraz Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społecznej TWÓJ PRZYJACIEL zapraszają na szkolenie

dla dyrektorów szkół, pedagogów szkolnych i nauczycieli

„ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA PRACOWNIKÓW SZKOŁY ZA TRUDNE ZACHOWANIA UCZNIA”

Termin: 18.03.2019 r. godziny – 9.00-13.00

Miejsce: Przystań Powiat Nakielski w Nakle nad Notecią, ul. Notecka 4

Prowadzący szkolenie: Pani Izabela Zielińska  prawnik Fundacji dla dzieci i dorosłych z autyzmem SYNAPSIS z Warszawy

Koszt szkolenia: w zależności od ilości uczestników  ok. 125 zł (kwota może być nieco wyższa)

W szkoleniu wezmą udział również pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Nakle nad Notecią

W tym samym dniu w godzinach – 13.30-17.30 odbędzie się szkolenie dla rodziców dzieci  z niepełnosprawnościami. SZKOLENIE DLA RODZICÓW JEST DARMOWE, realizowane jest w ramach realizacji zadania publicznego Zdrowie i Wolontariat 2019 i jest sfinansowane ze środków Powiatu Nakielskiego. Proszę o przekazanie informacji o szkoleniu  zainteresowanym rodzicom.

Termin zgłaszania na szkolenie upływa z dniem 14.03.2019 r.                           

Sposób rejestracji na szkolenie: mailem na adres kontakt@ppppnaklo.pl lub telefonicznie 52 386 51 51 lub osobiście w sekretariacie Poradni w Nakle. Konieczne jest podanie następujących danych:

  • w przypadku pracownika szkoły/przedszkola: imię i nazwisko, placówka, stanowisko, telefon do kontaktu, dane do faktury
  • w przypadku rodzica: imię i nazwisko, telefon do kontaktu

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!!!

LICZY SIĘ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!!!

Pierwsza część szkolenia –  dla pracowników placówek oświatowych obejmowałaby omówienie regulacji prawnych w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwiązań stosowanych w edukacji po reformie oświaty, roli, funkcji i odpowiedzialności nauczycieli oraz ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych, a wynikających z przepisów oświatowych i kodeksu karnego. Duża część tego bloku dedykowana jest kwestii odpowiedzialności dyrektora szkoły i nauczycieli w przypadku wystąpienia trudnych/agresywnych zachowań ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Druga część szkolenia – dla rodziców  byłaby poświęcona organizowaniu kształcenia specjalnego przez placówki edukacyjne, w tym prawom dzieci i uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz obecnie funkcjonującym w oświacie rozwiązaniom w zakresie organizowania kształcenia uczniów ze SPE. Omówione zostaną również wybrane przepisy dotyczące roli rodziców w zakresie edukacji dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Ostatnia (8.) godzina  spotkania byłaby przeznaczona na porady i konsultacje indywidualne.

Szkolenie zostało zamówione z uwagi na zgłaszane zapotrzebowanie zarówno ze strony szkół, jak i rodziców, ma na celu wypracowanie warunków do zapewnienia jak największego poczucia bezpieczeństwa i właściwej opieki w szkole wszystkim uczniom ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Pragniemy wypracować procedury prowadzące do współpracy rodziców i pracowników szkół z zadbaniem o potrzeby każdej ze stron.

Serdecznie zachęcam do skorzystania z powyższej oferty,

Ewa Burzyńska, Dyrektor PPPP w Nakle nad Notecią