Planowane działania Poradni i propozycje dla szkół – reintegracja uczniów po powrocie z nauczania zdalnego do szkół stacjonarnych

 

Planowane działania i propozycje dla szkół Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nakle nad Notecią w zakresie organizacji zajęć reintegracyjnych w szkołach oraz działań ukierunkowanych na psychoedukację rodziców na temat wsparcia uczniów przeżywających trudności po doświadczeniach związanych z sytuacją pandemiczną.

  1. Pedagodzy Poradni – koordynatorzy sieci, zorganizowali 2 spotkania Sieci Współpracy i Samokształcenia Pedagogów i Psychologów Szkolnych w grupach: nakielska oraz szubińska w dniu 24.05.2021 (informacje zostały już przekazane pedagogom/psychologom oraz dyrektorom szkół), cel spotkań: wymiana informacji i doświadczeń, zebranie oczekiwań – w tym na następny rok szkolny, omówienie możliwych aktualnie form wsparcia szkół ze strony Poradni.
  2. Przesłanie do szkół materiałów do wykorzystania w pracy z uczniami i ich rodzicami:
  • zachęcamy do wykorzystania materiałów opublikowanych na stronie Kampanii Społecznej https://szkola-od-nowa.pl (w zakresie ochrony zdrowia psychicznego uczniów oraz wsparcia rodziców i nauczycieli) oraz ulotek Fundacji INNOPOLIS (w załączeniu)
  • w najbliższym czasie prześlemy opracowane przez psychologów Poradni scenariusze zajęć reintegracyjnych do wykorzystania przez wychowawców w klasach
  • w najbliższym czasie prześlemy opracowane przez psychologa oraz psychoterapeutę ulotki psychoedukacyjne dla nauczycieli i rodziców wspomagające ich działania (do upowszechniania dla zainteresowanych osób)
  • w najbliższym czasie udostępnimy link do filmu psychoedukacyjnego z poradami dla rodziców do wykorzystania przez wychowawców w czasie spotkań z rodzicami (zachęcamy do poświęcenia czasu na zebraniach na rozmowy, omówienie obaw, trudności oraz wątpliwości obserwowanych i odczuwanych przez wszystkie strony, ze wskazaniem możliwych działań zarówno przez nauczycieli, jak i przez rodziców w domu)
  1. Opublikowanie na stronie internetowej Poradni www.ppppnaklo.pl oraz w lokalnych mediach artykułów z poradami dla nauczycieli i rodziców dotyczącymi powrotu uczniów do szkół, planowane jest także nagranie audycji w Radio Nakło na powyższy temat.
  2. Zapraszamy do indywidualnych konsultacji telefonicznych zarówno wychowawców i specjalistów ze szkół, jak i rodziców, z pracownikami Poradni (telefon w Nakle – 52 386 51-50, telefon w Szubinie – 52 384 89 71).
  3. Zachęcamy do zgłaszania zdiagnozowanych przez wychowawców lub rodziców problemów uczniów przeżywających  trudności po doświadczeniach związanych z sytuacją pandemiczną (druk Zgłoszenie dostępny jest na naszej stronie internetowej – zgłoszenie wypełnia i podpisuje rodzic lub pełnoletni uczeń).