Konkurs: „Moja bożonarodzeniowa szopka”

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nakle nad Notecią zaprasza dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny z Powiatu Nakielskiego  do udziału w konkursie plastycznym „Moja bożonarodzeniowa szopka”

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie szopki bożonarodzeniowej.

Forma i techniki:

Prace mogą być wykonane dowolnymi technikami (z wyłączeniem technik komputerowych) oraz w dowolnej formie.

Cele konkursu:

 • pielęgnowanie i podtrzymywanie zwyczajów oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia,
 • rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej, wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży,
 • doskonalenie umiejętności twórczych,
 • wdrażanie do dbałości o estetykę pracy,
 • stworzenie warunków do korzystania z różnorodnych form spędzania czasu wolnego,
 • prezentacja szopek jako elementu kultury narodowej i chrześcijańskiej,
 • popularyzacja  twórczości dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.

Kryteria oceny prac:

 • dekoracyjność i ogólne wrażenie estetyczne,
 • oryginalność i pomysłowość pracy,
 • nawiązanie do tradycji,
 • dobór i wykorzystanie materiałów,
 • estetyka pracy oraz trwałość pracy/konstrukcji,
 • walory plastyczne,
 • wkład pracy,
 • samodzielne wykonanie pracy.

Zasady uczestnictwa: 
Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę zawierającą:
– imię i nazwisko autora pracy,

– wiek uczestnika,
– adres zamieszkania,

– telefon kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego,

– nazwa przedszkola/szkoły, klasa.

oraz podpisane oświadczenia: o wyrażeniu zgody na udział uczestnika w konkursie oraz przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu (w załączeniu). 

Podpisane prace konkursowe (z dołączoną informacją zawierającą wszystkie dane, zgodnie z regulaminem konkursu oraz wypełnionym formularzem „Zgody na udział w konkursie”) należy dostarczyć do 20.11.2023r., do siedziby Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nakle nad Notecią, ul. Dąbrowskiego 46 

Rozstrzygniecie konkursu, prezentacja prac konkursowych oraz wręczenie nagród nastąpi  w siedzibie PPPP, ul. Dąbrowskiego 46, w Nakle nad Notecią o godz. 9.00 w dniu 04 grudnia 2023r.