Już za nami… Dzień Bezpiecznego Internetu

„Tworzymy kulturę szacunku w sieci” – pod takim hasłem obchodzono w naszym kraju Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). Po raz kolejny w ponad stu krajach na całym świecie odbyły się wydarzenia, mające na celu podkreślenie roli każdego z użytkowników w tworzeniu bezpiecznego i przyjaznego internetu. Inicjatorem Dnia Bezpiecznego Internetu w Polsce jest Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzy Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa oraz Fundacja – Dajmy Dzieciom Szansę. Celem DBI jest zainicjowanie dyskusji na temat bezpieczeństwa w internecie oraz promocja działań na rzecz pozytywnego wykorzystywania zasobów internetowych przez dzieci i młodzież. Ważne w idei DBI jest też pokazanie aktualnych problemów dotyczących zagrożeń online, na jakie narażeni są młodzi użytkownicy.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nakle po raz trzeci włączyła się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu, zapraszając do współpracy Komendę Powiatową Policji w Nakle n. Not

W dniu 3 lutego 2018 r. na zajęciach warsztatowych uwrażliwiano rodziców na temat zagrożeń wynikających z korzystania przez dzieci i młodzież z komputera i internetu w niekontrolowany sposób. Zachęcano również do aktywnego spędzania czasu z dziećmi proponując różne formy zabaw, które w sposób pozytywny wpływają na rozwój intelektualny dziecka, jego zdolność kojarzenia, spostrzegawczość i koncentrację. Rodzice uczestniczący w warsztatach wskazywali trudność w wyznaczaniu dziecku  zasad korzystania z komputera/internetu w środowisku domowym. Za powód owych trudności wskazywano postawę dzieci, które traktują komputer/internet jako najważniejsze źródło ich aktywności (gry komputerowe, komunikowanie się z rówieśnikami na portalach społecznościowych). Na zajęciach warsztatowych prowadzący podejmowali próbę podwyższenia kompetencji wychowawczych rodziców, tj. umiejętność wyznaczania dzieciom granic i zasad korzystania z komputera oraz konsekwentnego ich przestrzegania. Omówiono przykładowy kontrakt, dotyczący właściwego korzystania z komputera (ramy czasowe, zasada: najpierw nauka, później przyjemności, m.in. dostęp do komputera, wspólne wybieranie gier i programów, do których dziecko ma dostęp, a który można uzgodnić wspólnie z nim).

27711643_2189905351036647_2022455100_o

Podczas, gdy rodzice uczestniczyli w zajęciach warsztatowych, ich dzieci w wieku 8-10 lat uczestniczyły w zajęciach psychoedukacyjnych, na których poprzez ćwiczenia, filmiki edukacyjne oraz zabawę przekazywano dzieciom zasady bezpiecznego korzystania z komputera i internetu. Wykorzystano także programy edukacyjne pt. „Owieczki w sieci”,  udostępnione przez Fundację: „Dajmy dzieciom szansę” (Pomoce dydaktyczne dotyczące cyberprzemocy dostępne na stronie: www.saferinternet.pl). Celowo zaprosiliśmy do udziału w DBI  dzieci w młodsze i ich rodziców, gdyż edukację i profilaktykę w tym zakresie trzeba zaczynać bardzo wcześnie, a zauważamy, że problemy z używaniem komputera mają już uczniowie w wieku wczesnoszkolnym.

27845649_2189905314369984_395539140_o

W tym dniu przygotowaliśmy również ciekawe zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej. Podczas warsztatów pt.: „Mój wizerunek w sieci” przekazywano młodzieży informacje na temat zagrożeń związanych z użytkowaniem komputera (nękanie, wykorzystywanie wizerunku online, hejtowanie). Zapoznano uczestników z zasadami bezpiecznego korzystania z internetu, tzw. netykietą. Natomiast na warsztatach pt. „Dekalog cyfrowego obywatela” uwrażliwiano młodzież jak ochronić się przed przejawami cyberprzemocy w internecie oraz przekazano informacje dotyczące konsekwencji prawnych dla sprawców cyberprzemocy.

27744764_2189905307703318_1725228780_o27787087_2189905301036652_177253927_o

Młodzież uczestniczyła ponadto w turnieju pt. „Zaloguj się na rzeczywistość”,  w którym wykazała się wiedzą na temat zagrożeń związanych z cyberprzemocą w internecie. Uczniowie pracowali w czterososbowych zespołach. Dzięki sponsorom oraz Gminie Nakło i Powiatowi Nakielskiemu pula nagród była bogata i atrakcyjna dla młodzieży: karnety na basen oraz na lodowisko w Nakle, karnety do Fitness Club w Nakle, bilet do kina w Nakle, gry towarzyskie. Wybór nagród nie był przypadkowy, chcieliśmy zachęcić młodzież do różnych form aktywności (innych niż używanie komputera) wymagających kontaktu z innymi. Wśród zadań, które wykonywała młodzież były: quiz o tematyce bezpiecznego korzystania z internetu, plakat obrazujący hasło: „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”. Spotkanie zakończono wspólnym poczęstunkiem (pizzą oraz słodki poczęstunek).

27711187_2189905184369997_395019681_o27746196_2189905267703322_8199314_o27787108_2189905254369990_1019442388_o27746238_2189905147703334_1070063895_o27787009_2189905011036681_815014018_o27746244_2189904934370022_506636439_o27744714_2189905157703333_38515898_o27746342_2189904914370024_1839557320_o27747244_2189904884370027_1516312067_o27746850_2189904901036692_785837098_o27744970_2189905207703328_1491640522_o27746736_2189904854370030_177053216_o27661822_2189909007702948_1723023916_n

Zadanie dofinansowane przez Starostwo Powiatowe i Gminę Nakło n. Not.:

herb (1)n9lpg67tnh

Pracownicy Poradni oraz uczestnicy Dnia Bezpiecznego Internetu dziękują sponsorom nagród i poczęstunek:

basenreaktywacjabody joy-01 (1)

– Zarządowi Powiatu Nakielskiemu za sponsorowanie nagród rzeczowych – gier planszowych (równowartość 300 zł)

– Gminie Nakło za sponsorowanie nagród rzeczowych – gier planszowych (równowartość 300 zł)

– właścicielom Kina Reaktywacja – za sponsorowanie 2 biletów na wybrany seans filmowy

– Prezesowi NADM oraz Kierownikowi Basenu Naquarius w Nakle n. Not. za sponsorowanie 2 karnetów na basen oraz jednego karnetu na lodowisko

– właścicielom klubu sportowego Body Joy – za sponsorowanie 3 karnetów/wejść na zajęcia fitness.

– Pizzerni „Na Rynku” – za poczęstunek dla młodych uczestników Turnieju wiedzy „Zaloguj się w rzeczywistości”.

– Kawiarni/Piekarni Karolczak w Nakle n. Not. – za słodki poczęstunek dla rodziców/uczestników warsztatów.

Arkadiusz Szczepański