Oferta Poradni na rok szkolny 2018/2019

Zapraszamy do zapoznania się z całościową ofertą Poradni na nowy rok szkolny 2018/2019 dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców z powiatu nakielskiego – w zakładce Oferta.

Przypominamy, iż oferujemy pomoc w zakresie diagnozy, doradztwa, profilaktyki, terapii, którą adresujemy do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli z terenu powiatu nakielskiego. Korzystanie z pomocy Poradni jest dobrowolne i bezpłatne. Zapewniamy prawo do anonimowości i zachowania tajemnicy. Przyjęcie do Poradni następuje po pisemnym zgłoszeniu przez rodzica (prawnego opiekuna dziecka). W celu wydania opinii lub orzeczenia konieczne jest następnie złożenie odpowiedniego wniosku. Druki zgłoszeń i wniosków znajdują się w sekretariatach Poradni oraz na stronie internetowej. Zachęcamy również do kontaktów telefonicznych.