List Minister Edukacji Narodowej

SZANOWNI PAŃSTWO, DYREKTORZY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH,
działania na rzecz dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to priorytet Ministerstwa Edukacji Narodowej. Głównym celem wprowadzonych przez nas rozwiązań jest włączenie każdego ucznia do grupy rówieśniczej oraz zapewnienie wszechstronnej pomocy, dostosowanej do jego sytuacji i stanu zdrowia.
Pragnę zwrócić Państwa uwagę na elastyczne możliwości organizacji kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, funkcjonujące już blisko od roku, a jednocześnie prosić o przybliżenie nowych rozwiązań rodzicom tej grupy uczniów.
Przekazuję Państwu LIST Z PROŚBĄ O UDOSTĘPNIENIE GO RODZICOM I OPIEKUNOM DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI. DO LISTU DOŁĄCZONY ZOSTAŁ PLAKAT. Proszę o wydrukowanie plakatu i umieszczenie w widocznym miejscu w poradni. Dziękuję za pomoc.
Łączę wyrazy szacunku
Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej
ZAŁĄCZNIKI: