Dzieci zdolne

MATERIAŁY Z AUDYCJI RADIOWEJ – Rodzinne czytanie przy książce
MATERIAŁY POKONFERENCYJNE – Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży