Sytuacje kryzysowe, wsparcie emocjonalne

Materiały z Konferencji pt. „Interwencja kryzysowa w szkole – jak pomagać dzieciom, rodziciom i nauczycielom w kryzysie” z 19.03.2018 r.