Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nakle nad Notecią

Strona poświęcona Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nakle nad Notecią

Aktualności

Ojców to naszych obyczaj prastary…

„Z opłatkiem” Oj­ców to na­szych oby­czaj pra­sta­ry, Pol­skie­go kra­ju ma­lu­je do­sta­tek, Sym­bol bra­ter­stwa, mi­ło­ści i wia­ry; Świę­ty opła­tek. Daw­niej po dwo­rach cha­dza­li kwe­sta­rze – Przy nich ka­te­chizm po­wta­rza­ły dziat­ki, I z Bo­żym sło­wem przy­no­si­li w da­rze Bia­łe opłat­ki. Lecz świat dzi­siej­szy, któ­ry w nic nie wie­rzy, Co nie jest zło­tem, bo­gac­twem, do­stat­kiem, Co – Boże […]

Ogłoszenie

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W NAKLE NAD NOTECIĄ ORAZ JEJ FILIA W SZUBINIE  W DNIU 24.12.2021 BĘDĄ NIECZYNNE.

Zapisy wykładów… realizacja projektu – „Rola mediów widzianych z perspektywy wsparcia społecznego dla osób w kryzysie.

Zapraszamy do wysłuchania wykładów prelegentów, którzy wystąpili 7 października br. w Nakielskim Ośrodku Kultury w ramach projektu realizowanego przez Fundację Salus Homini, a dofinansowanego na drodze otwartego konkursu ofert Powiatu Nakielskiego, realizowanego we współpracy z Powiatową Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Nakle nad Notecią. Poruszana tematyka projektu dotyczyła roli mediów widzianych z perspektywy wsparcia społecznego dla osób […]