21 marca – Światowy Dzień Zespołu Downa

21 marca jest nie tylko pierwszym dniem wiosny, ale także Światowym Dniem Zespołu Downa,  ustanowionym w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa. Dlaczego właśnie ten dzień został jemu poświęcony? Wybrano 21 dzień trzeciego miesiąca w roku dla podkreślenia jego charakteru, ponieważ właśnie dodatkowy, trzeci chromosom w 21 parze chromosomów w ludzkich komórkach powoduje […]

Zapraszamy… Spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Pedagogów i Psychologów

Zapraszamy pedagogów i psychologów szkół oraz placówek oświatowych (grupa nakielska) na spotkanie grupy wsparcia – w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Pedagogów i Psychologów (w związku z wojną na Ukrainie) 23.03.2022r. o godz.10.00 Nakielski Ośrodek Kultury, ul. A. Mickiewicza 3, Nakło nad Notecią       Koordynator Sieci mgr Danuta Andrzejewska PPPP Nakło nad Notecią

JAK POMÓC DZIECIOM I MŁODZIEŻY W CZASIE PEŁNYM NAPIĘĆ I NIEPOKOJĄCYCH INFORMACJI

Żyjemy aktualnie w bardzo trudnym czasie dla wszystkich. Zarówno dorośli, jak i dzieci, musieliśmy w ostatnich latach zmierzyć się z wyzwaniami, jakie niosła ze sobą pandemia i izolacja. Obecnie spotyka nas następne traumatyczne przeżycie i zalew informacji na temat trwającej wojny na Ukrainie. Co robić, żeby dzieci poradziły sobie z lękiem i stresem, jak je […]

Dzień Bezpiecznego Internetu… kilka refleksji…

Dzień Bezpiecznego Internetu jest okazją do pogłębionej refleksji nad naszym użytkowaniem wszystkich urządzeń z dostępem do internetu (smartfon, laptop, itp.). Dzisiejsza rzeczywistość staje się coraz bardziej powiązana z obrazem i dynamicznym bodźcowaniem. Wielu z nas nie wyobraża sobie codzienności bez dostępu do internetu, a użytkowanie smartfona z wieloma aplikacjami staje się koniecznością (mobilne usługi bankowe, […]

Ojców to naszych obyczaj prastary…

„Z opłatkiem” Oj­ców to na­szych oby­czaj pra­sta­ry, Pol­skie­go kra­ju ma­lu­je do­sta­tek, Sym­bol bra­ter­stwa, mi­ło­ści i wia­ry; Świę­ty opła­tek. Daw­niej po dwo­rach cha­dza­li kwe­sta­rze – Przy nich ka­te­chizm po­wta­rza­ły dziat­ki, I z Bo­żym sło­wem przy­no­si­li w da­rze Bia­łe opłat­ki. Lecz świat dzi­siej­szy, któ­ry w nic nie wie­rzy, Co nie jest zło­tem, bo­gac­twem, do­stat­kiem, Co – Boże […]