5 maja Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

„Są dwa największe dary,

Które powinniśmy dać

Naszym dzieciom

Jednym z nich są korzenie,

Drugim skrzydła.”

Autor nieznany

5 maja obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. W Polsce to również Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Najczęściej niepełnosprawność kojarzy nam się z deficytami fizycznymi. Osoba niepełnosprawna to również osoba z pewnymi deficytami  intelektualnymi. Jest  to zaburzenie rozwojowe, które objawia się obniżeniem funkcji intelektualnych. Już u małego dziecka można zauważyć pewne opóźnienia rozwojowe, następnie pojawiają trudności w nauce, mogą również wystąpić problemy w porozumiewaniu się, wykonywaniu prostych czynności dnia codziennego oraz przyswajaniu umiejętności społecznych.

Każdy ma równe prawa do aktywnego udziału w życiu  przedszkolnym, szkolnym, społecznym, rodzinnym oraz zawodowym. Dzieci, młodzież z niepełnosprawnością intelektualną chcą się uczyć, rozwijać a  następnie pracować. Na co dzień jest im znacznie trudniej to osiągać oraz pokonywać różne  przeszkody.   Potrzebują  odpowiednich form, metod kształcenia, pomocy, wsparcia i zrozumienia ze strony otoczenia. Osiąganie samodzielności na miarę swoich możliwości,  jest jednym z podstawowych zadań, jakie mają do zrealizowania osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Pomimo wielu przeszkód, wytężonej pracy osoby niepełnosprawne intelektualnie potrafią osiągać zamierzone cele.  Bardzo dobrze pełnią rolę w życiu społecznym, zawodowym i rodzinnym. Wymaga to jednak od nas wszystkich wsparcia i pomocy. Osoby niepełnosprawne intelektualnie często bywają wspaniałymi przyjaciółmi, odpowiedzialnymi pracownikami i oddanymi  rodzicami.

Z okazji Dnia  Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej życzą zdrowia,  radości na co dzień, dużo uśmiechu, wytrwałości w przezwyciężaniu wszelkich napotykanych  trudności, jak najmniej barier do pokonywania – tak w życiu osobistym, jak i zawodowym, życzliwych ludzi wokół siebie. Wszystkim opiekunom wytrwałości siły  i nadziei na lepsze jutro.

Przygotowały: Lucyna Bąk pedagog-terapeuta

Katarzyna Dombrowska-neurologopeda